Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/vhost/hipnoterapia.com/home/html/inc/mysql.lib.php on line 30
Hipnoteràpia i Coaching Personal - Cursos i Tallers
CASTELLANO | CATALÀ | ENGLISH

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/vhost/hipnoterapia.com/home/html/inc/mysql.lib.php on line 30

Deprecated: Function mysql_freeresult() is deprecated in /var/www/vhost/hipnoterapia.com/home/html/inc/mysql.lib.php on line 86
CONDICIONS D'ÚS DE LA WEB HIPNOTERAPIA.COM

La utilització d'aquest lloc web està subjecta a les següents condicions d'ús. Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d'accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials continguts en ell implica que vostè ha llegit i accepta, sense reserva alguna, aquestes condicions.

En algun cas, la utilització d'algun dels espais o serveis continguts en aquest lloc web pot estar subjecta a condicions particulars d'utilització. Llegiu atentament aquestes condicions. La utilització d'aquests serveis significarà l'acceptació de les condicions particulars que els siguin aplicables.

1.- Condicions d'ús

1.1 Aquest lloc web conté materials preparats per Hipnoterapia.com amb fins únicament informatius. L'usuari ha de tenir en compte que aquests materials poden no reflectir l'estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia.

1.2 Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir l'usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre les quals Hipnoteràpia.com no exerceix cap tipus de control. Hipnoterapia.com no respon ni dels continguts ni de l'estat d'aquests llocs i pàgines web, i l'accés a les mateixes a través d'aquest lloc web tampoc no implica que Hipnoterapia.com recomani o aprovi els seus continguts.

2.- Limitació de responsabilitat

2.1 Qui utilitza aquest lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. Hipnoterapia.com, els seus socis, col·laboradors, empleats i representants no es responsabilitzen dels errors o omissions que puguin patir els continguts d'aquest lloc web o altres continguts als que es pugui accedir a través de la mateixa. Hipnoterapia.com, els seus socis, col·laboradors, empleats i representants tampoc podran ser considerats responsables per qualsevol dany derivat de la utilització d'aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s'hi facilita.

2.2 Hipnoterapia.com no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que puguin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, als documents electrònics o als fitxers de l'usuari d'aquest lloc web. En conseqüència, Hipnoterapia.com no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l'usuari o a tercers.

3.- Drets de Propietat Intel·lectual

© 2009 Hipnoterapia.com. Tots els drets reservats.

3.1 La totalitat del contingut d'aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa, i els programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat de Hipnoterapia.com o, si escau, dels seus llicenciants, que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar.

3.2 En particular, però sense limitar la generalitat de l'obligació de l'usuari expressada en el paràgraf anterior, queden prohibides la reproducció, excepte per a ús privat, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquest lloc web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats si mitja l'autorització expressa de Hipnoterapia.com i sempre que es faci referència explícita a la titularitat de Hipnoterapia.com dels indicats drets de propietat intel·lectual.

3.3 Queda així mateix prohibit descompilar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, subllicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o realitzar obres derivades dels programes d'ordinador necessaris per al funcionament, accés i utilització d'aquest lloc web i dels serveis en ell continguts, així com realitzar, respecte a tot o part d'aquests programes, qualsevol dels actes d'explotació referits en el paràgraf anterior. L'usuari del lloc web s'haurà d'abstenir en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats en la mateixa

4.- Protecció de dades

4.1 La informació que rep Hipnoterapia.com dels usuaris d'aquest lloc web, a través de les consultes on-line o l'enviament de formularis de consulta, és tractada amb la màxima confidencialitat. En el cas de les consultes en línia, aquesta informació és utilitzada exclusivament per respondre a les qüestions plantejades, i en el supòsit de la tramesa de formularis curriculars, a fi de dur a terme la selecció de voluntaris. La informació rebuda no és utilitzada per cap altra finalitat.

4.2 Hipnoterapia.com no utilitza cookies per a accedir a informació relativa als usuaris del lloc web. Tanmateix, es reserva el dret de modificar el seu criteri respecte a l'ús de cookies.

4.3 Alguns dels serveis inclosos en aquest lloc web i, en particular, la tramesa de formularis curriculars, exigeixen la recollida de dades personals. Per a la prestació d'aquests serveis, Hipnoterapia.com precisa recaptar de l'usuari determinades dades que es consideren imprescindibles. Durant el procés de recollida de les dades, l'usuari serà informat del caràcter necessari de les mateixes. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació de tals serveis.

4.4 En relació amb les dades demanades en la forma prevista en els apartats anteriors, l'usuari podrà exercir els drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent, així com el dret de revocar el consentiment prestat per la cessió de les seves dades. Aquests drets podran ser exercitats per l'usuari o, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i firmada, dirigida a la següent adreça:

Avinguda Meridiana, 324, 1 º 4 ª
08027 BARCELONA
Tel 93 340 48 16 - 620 69 55 33
http://www.hipnoterapia.com
alex@hipnoterapia.com

La sol·licitud haurà de contenir les dades següents: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o passaport, i contingut concret del dret exercit.

4.5 Hipnoterapia.com guardarà les dades de caràcter personal que hagi recaptat, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats. Hipnoterapia.com complirà aquests deures d'acord amb el que estableix la normativa aplicable.

Newsletter